Hakkımızda

Mono Bilişim Anonim Şirketi, 4 Şubat 2010 tarihinde, İstanbul’da kuruldu. Mono, özgür yazılım çözümleri üzerine uzmanlaşmıştır. Özgür yazılımlar kullanarak bilişim ve iletişim teknolojileri geliştirir; danışmanlık, DevOps, eğitim, sistem yönetimi ve yazılım geliştirme hizmetlerini sunar.

Mono, kurumsal problemlere özgür yazılımlar ile çözüm geliştirmeyi amaçlar.

Özgür yazılım nedir?

Özgür yazılım, kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve geliştirme özgürlükleri tanıyan yazılım türüdür. Tersi sahipli yazılımdır. Özgür yazılım, belli başlı dört özgürlüğü barındırır:

  • Özgürlük 0: Her türlü amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğü.
  • Özgürlük 1: Yazılımın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü.
  • Özgürlük 2: Yeniden dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü.
  • Özgürlük 3: Yazılımı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma dağıtma özgürlüğü.

Özgür yazılım iş modeli

Genel kanının aksine özgür bir yazılım, ücretsiz dağıtılabileceği gibi ücretli de dağıtılabilir. Bu nedenle ticari yazılım olarak satılmasına engel yoktur. Özgür yazılım iş modelinde, yazılım satışı yerine kurulum, eğitim, yönetim, danışmanlık, destek ve yazılım geliştirme hizmetlerinde para kazanılır. Özgür yazılım iş modeli emek odaklı bir yaklaşımdır. Sahipli yazılımlarda ancak elinize bir kâğıt parçası (lisans) geçerken, özgür yazılım iş modeli bunun yerine size destek olan bir ekip sunar.

Özgür yazılımın Türkiye’ye faydası

  • Bilişim ithalatı azaltır, ulusal kaynaklar ile çözüm üretme imkânı sağlar.
  • Şirketler sahipli yazılım lisanstan tasarruf eder. Lisansa para ödemek yerine ihtiyacı olan yazılımın destek ve hizmetini alır.
  • Bilişim alanında uzmanlaşmayı artırır. Size markayı değil, çözümün kendisini öğretir.
  • Bilişim eğitimini özgürleştirir. Sahipli yazılımların eğitimi bilişimciyi markanın satış temsilcisi haline getirmektedir.
WhatsApp chat