DevOps: CI/CD ve Kubernetes

CI/CD için Danışmanlık

 • CI/CD süreçlerinin tasarımı ve/veya geliştirilmesi
 • Legacy sistemlerin modernizasyonuna yönelik inceleme, analiz ve geliştirme
 • Legacy uygulamaların dockerize edilmesi veya Kubernetes-ready hale getirilmesi
 • Gözetleme ve kayıt süreçlerinin takibi ve yönetimi

Kubernetes için Danışmanlık

 • Uygulamaların Kubernetes dönüşümü ve entegrasyonu
 • Deployment’ların optimize edilmesi
 • Uygulamanın Kubernetes-native hale getirilmesi
 • Yüksek Bulunurluk (High Availability) yapı için node affinity vb. kuralların oluşturulması
 • Liveness Probe ve Readiness Probe yapılandırması
 • Kesintiyi engellemek için rollout deployment CI/CD süreçlerinin oluşturulması
 • Endüstri standardı olan güvenlik, performans best practice’lerinin uygulanması
 • Konteyner imajları için zaafiyet taramaları
 • Kubernetes güncellemeleri

Kubernetes Kurulumu

 • Kubernetes master ve worker node’ların kurulumu (RKE2, Vanilla)
 • CNI plugin kurulumu ve yapılandırılması (Calico, Canal, Cilium)
 • Arayüz (Kubernetes Dashboard, Rancher UI)
 • Kubernetes API içi yetkilendirme
  • RBAC ile cluster veya namespace bazlı yetkilendirme
  • Farklı auth provider’lar ile entegrasyon
 • Servislere erişim için load balancing: MetalLB (BGP), MetalLB (layer 2)
 • Kubernetes API erişimi için load balancing: Citrix ADC (netscaler), Keepalived, HAProxy, FortiGate, Sophos
 • Ingress controller kurulumu ve yapılandırılması:
  • MetalLB entegrasyonu
  • DNS kayıtlarının otomatikleştirilmesi
  • SSL sertifikaların üretilmesinin ve yenilemesini otomatikleştirilmesi
 • Persistent Data ihtiyacına yönelik Storage Driver’ların uyarlanması:
  • Ceph
  • Hipervizör (Nutanix AHV, Proxmox VE, VMware vSphere)
  • Hostpath
  • Longhorn
  • OpenEBS
  • Rook
 • Kubernetes Resource’larının ve Persistent Volume’ların yedeklenmesi: Velero
 • Hipervizör API üzerinden Auto-Scaling (Kubernetes veya VM üzerine kurulu uygulamalar için)

DevOps Teknolojileri

 • CI/CD Araçları: ArgoCD, Bitbucket Pipelines, GitHub Actions, GitLab Runner, Jenkins
 • Kaynak Kodu Yönetimi: Bitbucket, GitHub, GitLab
 • Konfigürasyon Otomasyon ve Yönetimi: Ansible, AWX, OpenTofu/Terraform
 • Konteyner Artifact ve Registry Yönetimi: GitHub Packages, GitLab Registry, Harbor, Nexus
WhatsApp chat