Monoport Portal ve Web Sitesi Yazılımları

Mono, Drupal, Grav, Hugo, Laravel ve WordPress için bakım, bulut barındırma, destek, kurulum, kümeleme, modül ve tema geliştirme, yönetim hizmetleri vermektedir.

Hastaneler için Intranet Çözümleri (Portal)

Hastanelerin bırakın tıbbi ve idari kadroları arasında doğru dürüst bilgi paylaşımını sağlamayı, idari birimlerin birbiri arasında bile bilgi paylaşımı sağlamak kolayca mümkün olmamaktadır. Drupal içerik yönetimi sistemi yazılımını kullanarak geliştirdiğimiz Portal isimli Intranet çözümümüzle, hastanelerin birimleri arasındaki bilgi paylaşımını merkezi hale getirip, herkesin kolayca erişebileceği bir hale getirmeye çalıştık.

Portal web-tabanlı bir çözüm olduğu için, erişilebilirliği oldukça kolaydır. Genellikle hastanelerdeki bilgisayarların açılış sayfası haline getirilir. Böylece İnternet’e erişmeye çalışan personeli ilk durağı haline gelir. Personel Active Directory veya OpenLDAP şifresi ile Portal’a giriş yaparak, yetkilendirildiği içeriklere veya modüllere erişir.

Portal’da provizyon bağlantıları ve döviz kuru bilgilerinden tutun, gece amiri raporlarına kadar hastanenin ihtiyacı olacak her türlü bilgi değişik yetkilendirmelerle kullanıcılara sunulabilir. Bununla birlikte hastanenin hizmet süreçlerinin yönetim ve takibini kolaylaştıracak modüller de geliştirmek mümkündür. Portal için geliştirdiğimiz başlıca modüllerimiz şunlardır:

 • Çağrı Takip Sistemi
  Bu sistem sayesinde hastanedeki her kullanıcı karşılaştığı arıza ya da sorun hakkında ilgili birimlere yönelik çağrı açabilir, ilgili birim gelen çağrıları ekibindeki belirli kişilere atayabilir. Çağrıya ilgili gelişmeler çağrıyı açan ile çağrıyı çözmek üzere atanan kişi arasında portal üzerinden interaktif bir mesajlaşma sistemi ile takip edilebilir.
 • Kalite Yönetim Sistemi
  Bu sistem sayesinde hastanenin kalite yönetimi ile ilgili tüm belgeler portala kaydedilip gerektiğinde güncellenebilmek suretiyle hastanede geçerli olan kalite standartlarına dair bir referans arşivi oluşturulabilir.
 • Çalışan Sağlık Takip Sistemi
  Bu sistem sayesinde hastane çalışanlarının hastanede çalıştıkları sürece geçirdikleri tüm iş kazaları, muayeneler, tetkikler, aşılar ve aldıkları izinler, kimlik bilgileriyle beraber kayıt altında tutulabilir.
 • Eğitim Takip Sistemi
  Bu sistem sayesinde hastane çalışanlarının hastanede çalıştıkları sürece aldıkları tüm eğitimler kayıt altında tutulabilir.
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
  Bu sistem sayesinde hastanenin çalıştığı tedarikçi firmaların kaydı tutulup, yılda dört dönem olmak üzere bu firmalar ile ilgili yapılması gereken standart değerlendirmeler portal üzerinden yapılabilir. Bu değerlendirmelerin puan ve ortalama hesapları sistem tarafından otomatik olarak yapılır.
 • Hasta Memnuniyet Anketleri
  Bu sistem sayesinde hastalara verilen memnuniyet anketlerinin kayıtları tutulup, bu anketlerle ilgili puanlamalar ve yüzde değerleri otomatik olarak hesaplanabilir.
 • Apache II Uygulaması
  Bu sistem sayesinde hastaların gerekli tetkik sonuçları girilerek hastanenin genel mortalite oranları hesaplanabilir.
 • SNAP II Uygulaması
  Bu sistem sayesinde yenidoğanların gerekli tetkik sonuçları girilerek hastanedeki yenidoğanların mortalite oranı hesaplanabilir.
 • Personel Öneri Sistemi
  Bu sistem sayesinde hastane personeli hastanedeki her türlü işleyiş ile ilgili önerilerini ve şikayetlerini portal üzerinden hastane yönetimine bildirebilir, daha sonra öneriler hakkında verilen kararlar kayda geçilerek hastane yetkililerince bir onay sürecinden geçirildikten sonra istenirse sadece öneri yapan kişiye, istenirse tüm hastaneye e-posta ile duyurulur.
 • Telefon Rehberi
  Bu sistem sayesinde tüm hastane personelinin telefon ve faks numaraları kaydedilip portal üzerinden görüntülenebilir.
 • Biyomedikal Cihaz Takip Sistemi
  Bu sistem sayesinde hastanede kullanılan tüm biyomedikal cihazlar kayıt altına alınıp, cihazların garanti, kalibrasyon, EGT, bakım ve arıza durumları portal üzerinden takip edilebilir. Bu sistem Çağrı Takip Sistemi ile entegre çalışır, böylece hastane personeli kullandığı cihazı önüne gelen listeden adım adım seçerek otomatik arıza kaydı oluşturabilir. Ayrıca her cihaz için türüne ve kullanım yerine göre bir kod verilerek o cihaza özgü bir barkod oluşturulup cihaza yapıştırılarak barkod okuyucu ile cihazların sayımı yapılabilir.
 • Satın Alma Takip Sistemi
  Bu sistem sayesinde satın alma birimi tüm siparişlerini portal üzerinden oluşturup PDF olarak çıktı alabilir ya da tedarikçi firmaya faks olarak gönderebilir. Sipariş verilecek malzemeler portal dışında başka bir veritabanından da sorgulanabilir. Sipariş oluşturma esnasında her malzeme için daha önce verilmiş siparişler görülebilir. Siparişlerin tedarik durumu takip edilebilir ve fatura bilgileri girilebilir. Daha sonra bu fatura bilgileri üzerinden filtreleme yapılarak fatura teslim tutanağı oluşturulup çıktı alınabilir.

Drupal Hizmetlerimiz

 • Drupal modül ve tema geliştirme
 • Drupal için performans ve barındırma çözümleri
 • Aegir, Pressflow, OpenPublish, OpenPublic, Open Atrium, Drupal Commons, Drupal Commerce, Open Deals, Panopoly için yazılım geliştirilmesi, desteği ve bakımı
 • Apache HTTP Server, nginx, MySQL/MariaDB, PHP-FPM yönetimi ve yapılandırılması
WhatsApp chat